پاکسازی پوست و روش های آن

پاکسازی پوست / صورت چیست؟ پاک سازی صورت و پاک سازی پوست به مجموعه کارهایی گفته میشود که سبب کاهش و رفع تمام آلودگی های سطحی و محیطی و عمقی از روی تمامی لایه های شاخی شده (keratin) پوست میباشد. آلودگی ها به صورت محیطی از طریق آلودگی هوا، میزان آلاینده های بالا در هوا،...